Nordjysk Skak

Referat af HK-møde

Referat af ordinært hovedkredsmøde

Søndag den 27. marts 2022, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Referent: Arne Hove

Deltagere: Bjarne Sønderstrup og Arne Fjordside Aalborg Skakforening, Henning Larsen og Willy Møller Aars Skakklub, Jan Kjeldsen Brønderslev Skakklub, Rasmus Kristiansen og Hans Andersen, Skørping Skakklub, Jens Emil Hansen Frederikshavn Skakklub og Arne Hove Nørresundby Skakklub.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

Bjarne Sønderstrup blev valgt.

2) Formandens beretning:
Det skal allerførst nævnes, at vores tidligere hovedkredsformand Bent Sørensen den 3. marts er afgået ved døden 78 år gammel. På hovedkredssiden er der skrevet et par mindeord over Bent, der i vores kreds og i dansk skak har betydet utrolig meget.

Ligesom foregående år har sæsonen været præget af coronasituationen. Ligesom man troede, at man bevægede sig ud af krisen, så tog epidemien fat igen med en ny variant, og man døjede med enkelte aflysninger/udsættelser i både divisionsturnering og hovedkredsturnering.

Aalborg Byturnering 2021 havde igen 40 deltagere. Per Andreasen blev bymester for 16.gang. Af koordinerede turneringer udover klubturneringer har der været afviklet Skørping Efterår, Aars Vinter og Nørresundby Senior.

Vi har afviklet 5 GP-turneringer, i Aalborg, Aars, Frederikshavn, Sæby og Nørresundby. Skørping fik ikke afviklet sin turnering. Jørgen Jørgensen, Nørresundby, blev samlet vinder af Mesterklassen, Claus Christensen, Nørresundby, vandt 1. klasse, Lars Lytzen, Aalborg, 2. klasse og endelig Jens Ole van de Weerd, Aalborg, 3.klasse.

Divisionsturneringen blev afviklet med enkelte bump. Der blev aflyst en runde i januar på grund af corona, men den blev indhentet, omend der blev spillet kampe uden fuldtallige hold. I de sidste runder var det stadig svært at stille hold, men at Jetsmark i Skakligaen kun stillede med 5 mand til sidste runde, virkede besynderligt. Holdet blev derfor tildelt et strafpoint, således at de tabte med 6½-½ til Køge, og dette resulterede i en nedrykning til 1. division. I 1. division gr. 2 blev Nørresundby nr. 2 og Aalborg nr. 4.

Holdturneringen i 7. hovedkreds. I 2.division gr. 4 blev Skørping nr. 4 og Aalborg 2 nr. 5, mens Aars blev nr. 8 og sidst.

I Hovedkredsens holdturnering var der 22 hold tilmeldt i 3 rækker, i alt 104 spillere i ordinær opstilling. Nørresundby 2 vandt Mesterrækken foran Jetsmark 2. A-rækken blev vundet af Aalborg 7 og B-rækken af Aalborg 9. Pokalturneringen blev aflyst.

DM 2021 blev spillet i efterårsferien i Svendborg. Her blev Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark blev Danmarksmester i både klassisk og lyn. Bjarke Jensen, Jetsmark, blev nr. 3 i kandidatklassen, hvor Jens Kølbæk og Elena Steffensen, Aalborg også var med. Elena fik endda den fine titel af kvindelig Danmarksmester.

Aalborg Skakforening arrangerede Senior-DM i uge 8, februar 2022. Turneringen havde 48 deltagere, og blev afviklet på Aalborg Tekniske Gymnasium til alles tilfredshed. Der var live-dækning på Hovedkredsens 18 brætter. I 65+ med 40 deltagere blev Per Andreasen, Nørresundby, flot nr. 1 og Danmarksmester. Jens Kølbæk, Aalborg, blev nr. 3, Poul Erik Nørgaard, Nørresundby nr. 4, mens Peter Mikkelsen fra Skørping snuppede den 5. præmie. I 50+ med 8 deltagere blev Sandi Stojanovski, Enkeltmedlem i 7. hovedkreds (nu Aalborg) Danmarksmester som nr. 2 i gruppen. Vinderen, GM Henrik Danielsen, repræsenterer nemlig Island.

Delegeretmøderne i 2020 og 2021 er blevet afviklet i september i Fredericia. Der har været holdt HB-møder, først ”normalt” i august 2021 og derefter online i november og februar. Referater ligger på DSU’s hjemmeside.

Efter beretningen blev divisionsturneringen diskuteret. Der var forslag om at reducere antallet af hold i divisionsturneringen da det er svært for klubberne at stille med det nødvendige antal af spillere. Dette vil også styrke hovedkredsernes holdtuneringer.

DSA overlever alligevel ikke men fire af spillerne fortsætter i Brønderslev Skakklub, men de spiller stadigt hver lørdag på biblioteket i Hjørring.

Vi håber at der bliver 7 runder i Grand Prix turneringen. Arne Fjordside overtager styringen af turneringen.

Jan Kjeldsen overtager 7 HK´s hjemmeside efter Jens Riis.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.
Uændret kontingent.
Budget blev enstemmigt vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest 25/3.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).

Bestyrelsen foreslår til hæderstegn 2021 Rasmus Kristiansen, Skørping og for 2022 Jens Emil Hansen, Frederikshavn Skakklub.
Aalborg Skakforening indstilles til initiativpræmie.

Enstemmigt vedtaget.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand for 2 år (Bjarne Sønderstrup på valg), 1 medlem for 2 år (Louise Højen på valg).
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj på valg)

Genvalgt uden modkandidater.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (nuv. Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller).

Genvalgt uden modkandidater.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (nuv. Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen. Jens Riis foreslås til suppleant)
Revisorerne blev genvalgt og Rasmus Kristiansen blev valgt til suppleant.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.
Holdturneringsugerne enstemmigt vedtaget. Pokalstævne den 15. april 2023 i Aalborg.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.
Den 14. marts 2023 i Aalborg blev valgt.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. Der foreslås søndag den 26. marts 2023 i Nørresundby.

Enstemmigt vedtaget.

14) Eventuelt.

Der håbes på at DSU gør første kvartals medlemskab gratis. Tages op på delegeretmødet. Frist på 5 år hvor man ikke må have været medlem.

Aars har godt gang i skoleskakken. Underviser på mange skoler.