Nordjysk Skak

Ungdomsinstruktørordningen

Dansk Skak Unions ungdomsinstruktørordning

Dansk Skak Union har vedtaget en aflønning for ungdomsinstruktører. De enkelte hovedkredse kan opstille egne kriterier der skal opfyldes, for at der kan opnås støtte.

Spørgsmål og konkrete ansøgninger rettes til hovedkredsen.

Støttebeløb

Hvis en skoleskakklub eller ungdomsafdelingen i en skakklub har et tilstrækkeligt antal tilmeldte elever, kan den modtage en timeløn på maksimalt kr. 100. Denne timeløn består af kr. 75 (nedsat til 50 kr.) fra Dansk Skak Union og af kr. 25 fra hovedkredsen, hvori skoleskakklubben eller ungdomsafdelingen i skakklubben er tilmeldt. Bemærk, at for at kunne modtage støttebeløbet, skal hovedkredsen støtte med et beløb svarende til en tredjedel af støttebeløbet fra Dansk Skak Union.

Det maksimale ugentlige antal timer er to timer.

Det maksimale årlige antal uger er 20 uger.

Deltagere

Aktiviteten, der udbydes, skal være rettet mod ungdomsmedlemmer af Dansk Skak Union.

Der skal deltage mindst 5 ungdomsmedlemmer i aktiviteten.

Tilskud fra anden side

Tilskud fra anden side eksempelvis fra kommunen, klubben eller sponsorer modregnes ikke.

Hovedkredsens ansvar

Det er hovedkredsens ansvar at:

• drage omsorg for, at budgettet ikke overskrides

• vurdere efter objektive kriterier om en aktivitet kan modtage tilskud

• indsende en oversigt over de aktiviteter, der ønskes tilskud til i den pågældende sæson

• fordele støttebeløb fra DSU og hovedkredsen til instruktøren/klubben

Rapportering

Når en gruppe er afsluttet, indsendes en oversigt over følgende:

• instruktørens timeantal

• instruktørens navn, adresse og cpr.-nummer

• instruktørens aflønning

• oplysninger om eksterne tilskud

• navn, adresse og fødselsdato på de deltagende elever

Endvidere angives, hvorledes tilskuddet ønskes udbetalt.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet kan:

ENTEN udbetales som løn til instruktøren, hvor honoraret er en skattepligtig indkomst og derfor vil blive indberettet til skattemyndighederne. Instruktøren skal gøres opmærksom på dette forhold.

ELLER "udbetales" til skoleskakklubben eller ungdomsafdelingen i skakklubben i form af en konto hos Dansk Skaksalg. Hvis klubben udbetaler tilgodehavendet hos Dansk Skaksalg til instruktøren, er værdien skattepligtig, hvorfor dette skal indberettes til skattevæsenet.

Vælger skoleskakklubben eller ungdomsafdelingen i skakklubben at modtage tilskuddet som en konto i Dansk Skaksalg, skal instruktørens cpr.-nummer ikke rapporteres.

Aconto tilskud

Hovedkredsen kan få et à conto tilskud ved at henvende sig til Dansk Skak Unions kasserer.

Bevilling

Ansøgningerne bevilges i den rækkefølge, de modtages, hvilket vil sige efter først til mølle princippet.