Nordjysk Skak

Klubber og hovedkredsbestyrelse

7. Hovedkreds - Bestyrelse


Formand


Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs vej 27, 9000 Aalborg
Tlf.2337 5618
bfs@stofanet.dk

Repræsenterer hovedkredsen udadtil
Medlem af DSU's hovedbestyrelse
Indkaldelse og dagsorden til hovedkreds- og bestyrelsesmøder
Leder af hovedkredsens pokalturnering


Kasserer


Willy Møller, Postbakken 18, 9640 Farsø
Tlf. 4083 5333
willymoeller@dbmail.dk

Kasse, regnskab, kontingent, betalinger
Ansøgninger vedr. ungdomsinstruktørordningen
Kartoteksfører


Holdturneringsleder


Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Tlf.9819 1542
arne.hove@live.dk
Leder af hovedkredsens holdturnering


Sekretær og Webmaster


Jan Balle Kjeldsen, Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev
Tlf. 5137 4209
jan.b.kjeldsen@gmail.com

Referater af hovedkreds- og bestyrelsesmøder


Ungdomsleder


Louise Højen Frost, Thøger Larsens Vej 25, 9200 Aalborg SV
Tlf. 4267 0333

louisehojen@gmail.com