Nordjysk Skak

Pokalturneringen

Reglement for pokalturneringen

§ 1

Pokalturneringen arrangeres af Dansk Skak Unions 7. hovedkreds.

§ 2

Pokalturneringen spilles i løbet af én dag i tidsrummet kl. 10.00 - ca. kl. 17.00. Dato og arrangør fastsættes på hovedkredsmødet året forinden.

§ 3

Enhver klub i hovedkredsen kan tilmelde så mange hold, den vil.

§ 4

Et hold består af 4 spillere, hvoraf én skal udpeges som holdleder. Alle 4 spillere skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub, de repræsenterer ved pokalstævnet. En spiller kan kun repræsentere ét hold.

Spillerne på det enkelte hold skal stilles op i samme rækkefølge, som den de står i på den styrkeliste, der i øvrigt anvendes i hovedkredsen.

Ethvert hold må anvende reserver fra sin egen klub.

Reserven indsættes på holdet efter sin placering på den i hovedkredsen gældende styrkeliste.

§ 5

Betænkningstiden er den samme som ved DSU´s finalestævne. (20 minutter + 5 sekunders tillægstid pr. træk).

Der spilles efter FIDE´s regler for hurtigskak, som de foreligger på stævnedagen.

Antallet af runder afpasses efter antal tilmeldte hold.

Der kan tilmeldes elitehold og breddehold. De spiller i samme række.

I reglementet for DSU’s finalestævne er fastlagt kravene til rækkerne.

I slutstillingen placeres holdene efter

1) antal brætpoints

2) antal matchpoints

3) almindelig korrektion

Er der herefter stadig ligestilling om en præmie- eller adgangsgivende placering, spilles der straks omkamp. Denne foregår over 4 lynpartier. Betænkningstiden er her 5 minutter pr. spiller. Der trækkes lod om, hvilket af holdene, der skal have hvid på 1. og 3. bræt. Der spilles fortsat lynomkampe, indtil ét af holdene vinder. For hver ny lynomkamp skiftes der farver ved de enkelte brætter.

§ 6:

7. hovedkreds udsætter præmier, så der også er til breddeholdene.

De bedst placerede hold - svarende til det antal hold, som 7. hovedkreds er berettiget til at deltage med - kvalificerer sig til at spille med ved Dansk Skak Unions først kommende pokalfinalestævne.

§7

Mobiltelefoner. 7.HK’s regler herfor benyttes.

§ 8

Forud for stævnets start nedsættes der en turneringskomité bestående af 3 medlemmer. Turneringskomiteen tager straks stilling til indkomne klager. Komiteens afgørelser er inappellable.

Dette reglement er vedtaget på hovedkredsmøde d 20-03-2016 og ændret på mødet den 26-03-2017. Reglementet træder i kraft straks.