Nordjysk Skak

Økonomi

Faste oplysninger

Kontingentopkrævning udsendes primo kvartalets første måned.

Sammen med kontingentet opkræves:

 • Holdturneringsindskud (i januar)
 • Juniorturneringsindskud (i januar/april)
 • Pokalturneringsindskud (i januar/april)
 • Indskud for Grand Prix turneringer (i januar/april)

Udbetalinger:

 • Udbetal præmier for evt. juniorturnering i april
 • Udbetal præmier for Holdturneringen i april
 • Udbetal præmier for Pokalturneringen i april
 • Udbetal præmier for GP i marts/april
 • Børnekontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 14 år.
 • Juniorkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 20 år.
 • Voksenkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 65 år.
 • Seniorkontingent, derefter.

Frister for betaling af kontingent :

For klubber den 10. i kvartalets 2. måned.

Enkeltmedlemmer betaler direkte til Hovedkredsen. Opkrævning sendes ud i oktober.

Hovedkredsen skal betale til Unionen inden kvartalets udgang iht. indberetning til unionskassereren, der er sket ved kvartalets begyndelse, og derefter ikke kan ændres. – I praksis sker indbetalingen straks efter indberetningen. (der er jo ingen grund til at betale negative renter af beløbet).

Indskud og gebyrer

 • Holdturneringen 170 kr. pr. hold
 • Juniorholdturneringen 70 kr. pr. hold
 • Pokalturneringen 80 kr. pr. hold
 • Nordjysk GP 20 kr. pr. spiller pr. turnering.

Præmier mv

 • Holdturneringen: Gruppevinder 500 kr.
 • Juniorturneringen: 400 til vinderen og 200 til nr. 2.
 • Pokalturneringen: 500 til vinderen og 500 til bedste breddehold.
 • Nordjysk Grand Prix:
  - Mesterklassen: 1.000 til vinderen og 500 til nr. 2.
  - Øvrige klasser: 500 til vinderen og 300 til nr. 2.

Støtteordninger

Hovedkredsbestyrelsen kan bevilge støtte til op til 5 klubber under Ungdomsinstruktør- ordningen. Den fulde støtte er max. 3.000, hvoraf hovedkredsen giver 1.000.

Der gives endvidere støtte til lederuddannelse efter bestyrelsens vurdering.

Kørsels- og rejsegodtgørelse

Til hovedkredsbestyrelsen og eventuelle andre, der repræsenterer hovedkredsen, betales for rejseudgifter til møder o.lign. Ved kørsel i egen bil gives statens lave takst, se taksten på skat.dk.

Modtageren af hæderstegn

Til modtageren af DSU's hæderstegn ydes rejsegodtgørelse i forbindelse med overrækkelsen.

Kontingent

Unionen

Hovedkredsen

I alt

Pr. kvartal

Voksne

600

40

640

160

Seniorer

500

4

504

126

Juniorer

500

4

504

126

Børn

390

4

394

98,5

Enkeltmedlem

Voksen/senior

600 / 500

48 / 48

620 / 520

Enkeltmedlemmer Opkræves årligt forud pr. 1. december