Økonomi
Faste oplysninger

Sæby, den 2. januar 2022

Kontingentopkrævning udsendes primo kvartalets første måned.

Sammen med kontingentet opkræves:

Holdturneringsindskud (i januar)

Juniorturneringsindskud (i januar/april)

Pokalturneringsindskud (i januar/april)

Indskud for Grand Prix turneringer (i januar/april)

Udbetalinger:

Udbetal præmier for evt. juniorturnering i april

Udbetal præmier for Holdturneringen i april

Udbetal præmier for Pokalturneringen i april

Udbetal præmier for GP i marts/april

Kontingent

Unionen

Hovedkredsen

I alt

Pr. kvartal

 Voksne

540

72

612

153

Pensionister

440

36

476

119

Juniorer

440

36

476

119

Børn

330

36

366

91,5

Enkeltmedlem:

Voksen

Pensionist

 

540

440

 

80

80

 

620

520

Enkeltmedlemmer

Opkræves årligt forud

Pr. 1. december

Børnekontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 14 år.

Juniorkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 20 år.

Voksenkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 65 år. (Sidste år med denne regel er 2018).

Derefter pensionistkontingent.

Født før 1/1-1954 = pensionsalder 65 år

Født mellem 1/1-1954 og 30/6-1954 = pensionsalder 65,5

Født mellem 1/7-1954 og 31/12-1954 = pensionsalder 66

Født mellem 1/1-1955 og 30/6-1955 = pensionsalder 66,5

Født mellem 1/7-1955 og 31/12-1962 = pensionsalder 67

Født senere end 31/12-1962 = pensionsalder 68

 

Frister for betaling af kontingent :

For klubber den 10. i kvartalets 2. måned.

Enkeltmedlemmer betaler direkte til Hovedkredsen. Opkrævning sendes ud i oktober.

Hovedkredsen skal betale til Unionen inden kvartalets udgang iht. indberetning til unionskassereren, der er sket ved kvartalets begyndelse, og derefter ikke kan ændres. – I praksis sker indbetalingen straks efter indberetningen. (der er jo ingen grund til at betale negative renter af beløbet).

Indskud og gebyrer:

Holdturneringen 170 kr. pr. hold

Juniorholdturneringen 70 kr. pr. hold

Pokalturneringen 80 kr. pr. hold

Nordjysk GP 20 kr. pr. spiller pr. turnering.

Præmier mv:

Holdturneringen: Gruppevinder 500 kr.

Juniorturneringen: 400 til vinderen og 200 til nr. 2

Pokalturneringen: 500 til vinderen og 500 til bedste breddehold

Støtteordninger:

Hovedkredsbestyrelsen kan bevilge støtte til op til 5 klubber under Ungdomsinstruktør- ordningen. Den fulde støtte er max. 3.000, hvoraf hovedkredsen giver 1.000.

Der gives endvidere støtte til lederuddannelse efter bestyrelsens vurdering.

Kørsels- og rejsegodtgørelse:

Til hovedkredsbestyrelsen og eventuelle andre, der repræsenterer hovedkredsen, betales for rejseudgifter til møder o.lign. Ved kørsel i egen bil gives statens lave takst, 1,98 kr. pr. km i 2022.

Modtageren af hæderstegn:

Til modtageren af DSU's hæderstegn ydes rejsegodtgørelse i forbindelse med overrækkelsen.