Junior Grand Prix 2017/18

Junior Grand Prix 2017/18 og samtidige begynderturneringer Støttet af  Det Obelske Familiefond, Nordjyllandskredsen og 7. Hovedkreds 

 

28/10  Aars Erhvervsskolerne. Ø.Boulevard 10. 9600 Aars Poul Erik Niebuhr, Korgaardvej 8, 9600 Års  Tlf. 98664270 

 

18/11 Strandvejen 12-14    4.sal    Bjarne Sønderstrup,Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg tlf.98125842     

 

9/12 Skolecenter Jetsmark, Kaas afd.    , Skolegade 4, Kås.  Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.  Tlf. 98245818      (41913098)       

 

27/1  Hobro Medborgerhus,Skibsgade 26, 9500  Hobro    Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29, 9500 Hobro,  Tlf. 98 52 18 45       

 

3/3  Hjallerup Hjallerup Skole, Idræts allé 6, 9320 Hjallerup. Jesper Christian Pedersen, Henriksvej 5, 93Ekholm20 Hjallerup,  tlf. 2382 2270        jc-pedersen@stofanet.dk 

 

7/4 Skørping  Terndrup Skole, Terndrup Halvej 1, 9575 Terndrup. tlf. 60463572      mail: broder-rasmus@hotmail.com    

 

Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand PrixSkakforening. Ellers 30 kr. Præmier:  100 % af indskuddet går til præmier. Præmier til 3 ud af 8 deltagere. Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp. Betænkningstid: For spillere med 1000 og derover i rating 20 min. Ellers 10 min. og dobbelt runde. Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15 Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen  

 

Grandprix præmier: Samlet præmiesum ca. 2500 kr. i år, afhænger af deltagerantal og evt.

sponsorer. Fordelingen afgøres ud fra deltagerantal i de forskellige præmiegrupper, når der mangler 2 runder. Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie. 

Fordeling af grand prix præmier 

 

Mesterklasse1500 og mere)        A-kl.(1200-1499)       B-kl.(1000-1199)       C-kl (999-850)       D-kl.(849-800)       

Grand Prix Point  34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2 De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5 Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.                         Det   dårligste resultat vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan højest medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også det sidste resultater. 

 

Gruppe 1: Ved mere end 2 spillere fra en præmiegruppe tildeles disse spillere egne JGP-Point. eks: 1. 1M + 3A + 4B (M+A betragtes som 1 Pr. gruppe og B betragtes som 1 Pr. gruppe) 2. 2M + 3A + 3B (som ovenfor) 3. 3M + 2A + 3B (som ovenfor) 4. 3M + 3A + 2B (M betragtes som 1 Pr. gruppe og A+B betragtes som 1 Pr. gruppe) 5. 4M + 5A + 1B (som ovenfor) 

Altså den Pr. gruppe som ikke kan betragtes som en selvstændig Pr. gruppe rykker såfremt det er muligt op til nærmeste overliggende Pr. gruppe. Er dette ikke mulig (eks. 1+2) rykker man ned til nærmest underliggende Pr. gruppe. Øvrige grupper: Som vi tidligere har gjort. Disse betragtes som 1 Pr. gruppe og tildeles JGP - Point herefter.  

Gruppeinddeling:  Gruppe 1: 8 højest ratede Dog ved mere end 8 tilmeldte M+A spillere deltager alle disse i denne Gruppe 1 ved ulige antal spillere må den højest ratede B-spiller alene op for at fylde op. 

Gruppe 2: 8 højest ratede der ikke er med i Gruppe 1 

Gruppe 3-osv. Fremdeles: 8 højest ratede der ikke er med i nærmest forestående gruppe. 

Sidste gruppe: Den resterende del af de tilmeldte spillere dog minimum 6 spillere (ved 6 spillere spilles der 3 runder alle-mod-alle). Denne gruppe kan altså indeholde om til 5+8 = 13 deltagere.  

Vi følger Skoleskakkens regler for hurtigskak. 

Intern Rating: Alm. ratingberegning efter Dansk Skak Unions regler Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne inden sidste runde udviser. Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse  Kartoteksfører: Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,tlf. 98521845