Junior Grand Prix 2016/17

Invitation til
Junior Grand Prix 2016/17
og samtidige begynderturneringer
Støttet af Det Obelske Familiefond, Nordjyllandskredsen og 7. Hovedkreds


29/10 Aars Erhvervsskolerne. Ø.Boulevard 10. 9600 Aars
Poul Erik Niebuhr, Korgaardvej 8, 9600 Års
Tlf. 98664270 mail: niebuhrp@post11.tele.dk


19/11 Strandvejen 12-14 4.sal Bjarne Sønderstrup,Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg
tlf.98125842 mail: bfs@stofanet.dk


10/12 Skolecenter Jetsmark, Kaas afd. , Skolegade 4, Kås.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.
Tlf. 98245818 (41913098) mail: bjarne.soendergaard@skolekom.dk


28/1 Hobro Medborgerhus,Skibsgade 26, 9500 Hobro Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29, 9500 Hobro,
Tlf. 98 52 18 45 mail: vagnover@dlgtele.dk


18/3 Hjallerup Hjallerup Skole, Idræts allé 6, 9320 Hjallerup. Jesper Christian Pedersen, Henriksvej 5, 9320 Hjallerup, tlf. 2382 2270 mail: jc-pedersen@stofanet.dk


1/4 Skørping Terndrup Skole,
Terndrup Halvej 1, 9575 Terndrup.
tlf. 60463572 mail: broder-rasmus@hotmail.com


Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand Prix-Skakforening. Ellers 30 kr.


Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
Præmier til 3 ud af 8 deltagere.
Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp.


Betænkningstid:
For spillere med 1000 og derover i rating 20 min.
Ellers 10 min. og dobbelt runde.


Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15


Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen


Grandprix præmier: Samlet præmiesum ca. 2500 kr. i år, afhænger af deltagerantal og evt. sponsorer. Fordelingen afgøres ud fra deltagerantal i de forskellige præmiegrupper, når der mangler
2 runder.
Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie.
Fordeling af grand prix præmier
Mesterklasse1500 og mere) A-kl.(1200-1499) B-kl.(1000-1199) C-kl (999-850) D-kl.(849-800)
Grand Prix Point: 34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2
De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5
Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.
Det dårligste resultat vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan højest
medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også det sidste resultater.
Gruppe 1:
Ved mere end 2 spillere fra en præmiegruppe tildeles disse spillere egne JGP-Point.
eks:
1. 1M + 3A + 4B (M+A betragtes som 1 Pr. gruppe og B betragtes som 1 Pr. gruppe)
2. 2M + 3A + 3B (som ovenfor)
3. 3M + 2A + 3B (som ovenfor)
4. 3M + 3A + 2B (M betragtes som 1 Pr. gruppe og A+B betragtes som 1 Pr. gruppe)
5. 4M + 5A + 1B (som ovenfor)
Altså den Pr. gruppe som ikke kan betragtes som en selvstændig Pr. gruppe rykker såfremt det er muligt op til nærmeste
overliggende Pr. gruppe. Er dette ikke mulig (eks. 1+2) rykker man ned til nærmest underliggende Pr. gruppe.
Øvrige grupper:
Som vi tidligere har gjort. Disse betragtes som 1 Pr. gruppe og tildeles JGP - Point herefter.
Gruppeinddeling:
Gruppe 1:
8 højest ratede
Dog ved mere end 8 tilmeldte M+A spillere deltager alle disse i denne Gruppe 1 ved ulige antal spillere må den højest
ratede B-spiller alene op for at fylde op.
Gruppe 2:
8 højest ratede der ikke er med i Gruppe 1
Gruppe 3-osv.
Fremdeles: 8 højest ratede der ikke er med i nærmest forestående gruppe.
Sidste gruppe:
Den resterende del af de tilmeldte spillere dog minimum 6 spillere (ved 6 spillere spilles der 3 runder alle-mod-alle).
Denne gruppe kan altså indeholde op til 5+8 = 13 deltagere.
Vi følger Skoleskakkens regler for hurtigskak.
Intern Rating: Alm. Rating beregning efter Dansk Skak Unions regler
Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne
inden sidste runde udviser.
Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse
Kartoteksfører: Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,tlf. 98521845