Junior Grand Prix 2021/22

Invitation til

 

Junior Grand Prix 2021/22

og samtidige begynderturneringer

Støttet af  Det Obelske Familiefond, Nordjyllandskredsen og 7. Hovedkreds

 

20/11    Skolecenter Jetsmark, Kaas afd.    , Skolegade 4, Kås.

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.

tlf. 41913098         bjarne@jetn.dk

 


11/12    Skolecenter Jetsmark, Kaas afd.    , Skolegade 4, Kås.

Nisseskakturnering

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.

tlf. 41913098         bjarne@jetn.dk


15/1   Aalborg   Nyhavnsgade 14. 2. Sal.

tlf: 93866593         hansengen2@hotmail.com

 

?? 5/2  Hjallerup, Hjallerup Skole, Idræts allé 6, 9320 Hjallerup.
Jesper Christian Pedersen, Henriksvej 5, 93Ekholm20 Hjallerup,
 tlf. 2382 2270        kwalak@gmail.com

 

 

26/3 Skørping  Terndrup Skole,

Terndrup Halvej 1, 9575 Terndrup.

tlf. 60463572      mail: formandrasmus@gmail.com

 

 

 

Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand Prix-Skakforening. Ellers 30 kr.

Præmier:

100 % af indskuddet går til præmier.

Præmier til 3 ud af 8 deltagere.

Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp.

Betænkningstid:

For spillere med 1000 og derover i rating 20 min.

Ellers 10 min. og dobbelt runde.

Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15

Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen

 

 

Grandprix præmier: Samlet præmiesum ca. 2500 kr. i år, afhænger af deltagerantal og evt. sponsorer. Fordelingen afgøres ud fra deltagerantal i de forskellige præmiegrupper, når der mangler 2 runder.

Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie.

 

Fordeling af grand prix præmier

 

Mesterklasse1500 og mere)        A-kl.(1200-1499)       B-kl.(1000-1199)       C-kl (999-850)       D-kl.(849-800)                                                                                       

 

Grand Prix Point  34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2

De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5

Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.                        

Det   dårligste resultat vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan højest medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også det sidste resultater.

 

Gruppe 1:

Ved mere end 2 spillere fra en præmiegruppe tildeles disse spillere egne JGP-Point.

eks:

  1. 1M + 3A + 4B (M+A betragtes som 1 Pr. gruppe og B betragtes som 1 Pr. gruppe)
  2. 2M + 3A + 3B (som ovenfor)
  3. 3M + 2A + 3B (som ovenfor)
  4. 3M + 3A + 2B (M betragtes som 1 Pr. gruppe og A+B betragtes som 1 Pr. gruppe)
  5. 4M + 5A + 1B (som ovenfor)

 

Altså den Pr. gruppe som ikke kan betragtes som en selvstændig Pr. gruppe rykker såfremt det er muligt op til nærmeste overliggende Pr. gruppe. Er dette ikke mulig (eks. 1+2) rykker man ned til nærmest underliggende Pr. gruppe.

Øvrige grupper:

Som vi tidligere har gjort. Disse betragtes som 1 Pr. gruppe og tildeles JGP - Point herefter.

 

 

Gruppeinddeling:

Gruppe 1:

8 højest ratede

Dog ved mere end 8 tilmeldte M+A spillere deltager alle disse i denne Gruppe 1 ved ulige antal spillere må den højest ratede B-spiller alene op for at fylde op.

 

Gruppe 2:

8 højest ratede der ikke er med i Gruppe 1

 

Gruppe 3-osv.

Fremdeles: 8 højest ratede der ikke er med i nærmest forestående gruppe.

 

Sidste gruppe:

Den resterende del af de tilmeldte spillere dog minimum 6 spillere (ved 6 spillere spilles der 3 runder alle-mod-alle).

Denne gruppe kan altså indeholde om til 5+8 = 13 deltagere.

 

Vi følger Skoleskakkens regler for hurtigskak.

 

Intern Rating: Alm. ratingberegning efter Dansk Skak Unions regler

Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne inden sidste runde udviser.

Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse

Kartoteksfører: Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,tlf. 9

Begynderskak  og Junior Grand Prix 2021/2022

 

Støttet af  Det Obelske Familiefond, Nordjyllandskredsen og 7. Hovedkreds

 

Spillerne, der deltager i JGP serien har en pæn spillestyrke, så derfor kan nybegyndere  starte i en begyndergruppe..

 

Der er også præmier i begyndergruppen. Mindst 3 pokaler pr turnering. Man kan dog  kun samle grand prix point, når man deltager i en grand prix gruppe.

Vi spiller lørdage.


Man kan deltage i begyndergruppen, indtil man har vundet 2 pokaler.

Så er man klar til at rykke op i Grand Prix grupperne, hvor man startes med et styrketal på 800.

Turneringerne starter kl. 10 og er færdige kl. ca. 15

Man bedes tilmelde sig en uge inden turneringen via sin skakleder .

 

Venlig hilsen

 

Bjarne Søndergaard

 

 

 

 

20/11    Skolecenter Jetsmark, Kaas afd.    , Skolegade 4, Kås.

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.

tlf. 41913098         bjarne@jetn.dk

 


11/12    Skolecenter Jetsmark, Kaas afd.    , Skolegade 4, Kås.

Nisseskakturnering

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.

tlf. 41913098         bjarne@jetn.dk


15/1   Aalborg   Nyhavnsgade 14. 2. Sal.

tlf: 93866593         hansengen2@hotmail.com

 

?? 5/2  Hjallerup, Hjallerup Skole, Idræts allé 6, 9320 Hjallerup.
Jesper Christian Pedersen, Henriksvej 5, 93Ekholm20 Hjallerup,
 tlf. 2382 2270        kwalak@gmail.com

 

 

26/3 Skørping  Terndrup Skole,

Terndrup Halvej 1, 9575 Terndrup.

tlf. 60463572      mail: formandrasmus@gmail.com