Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinært Hovedkredsmøde

søndag den 7. april 2019, kl. 10,00 i Nørresundby Skakklubs lokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.

I henhold til lovene skal forslag, der ønskes behandlet på mødet, være formanden, Bent Sørensen, Lerumbakken 12, 9400 Nørresundby i hænde senest 14 dage før mødet, altså den 24. marts 2019.

Vi opfordrer alle klubber til at lade sig repræsentere på mødet.

Se dagsorden og bilag

/Bestyrelsen

Hvis du har forslag og ideer, som du ønsker drøftet forud for mødet, er der mulighed for at få disse lagt ud på hovedkredsens hjemmeside. Send blot en mail til webmasteren med dit indlæg. 

Indkaldelsen er lagt ud på hovedkredsens hjemmeside den 3.02.2019/Jens Riis