Indkaldelse

Indkaldelse til

Ekstraordinært hovedkredsmøde torsdag den 16. august kl 19 i Nørresundbys lokaler Strandgade 3.

Der er forskellige emner, som bestyrelsen gerne vil høre medlemmernes meninger om.

Dagsorden:

1. Holdturnering for juniorer. Der har på Brønderslev skakklubs generalforsamling været fremsat ønske derom. Synspunktet var, at flere forældre siger fra over for aftenkampe, da det bliver for sent for børnene. Skal det så være sent eftermiddag eller weekender. Holdene kunne være på 4 personer, hvoraf den ene kunne være chaufføren.

2. Reklamekampagne, der stiller krav til klubberne. På DSU’s hjemmeside var der onsdag d 9. maj en omtale derom med henvisning til et notat. Det er fulgt op af i Skakbladet nr 2 siderne 4-6 samt formandens leder side 29 Vi kan i efteråret forvente et arrangement i Nordjylland. Der er af HB afsat et stort beløb til kampagnen, som bliver omtalt som en image-kampagne, men forhåbentlig også bliver en medlemskampagne,

3. Eventuelt.

Vel mødt til et godt møde i Nørresundby

Mvh Bent Sørensen