Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinært Hovedkredsmøde

i Nørresundby Skakklubs lokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.  

søndag, den 20. juni 2021 kl. 10,00

I henhold til lovene skal forslag, der ønskes behandlet på mødet, være formanden,
Bjarne Sønderstrup i hænde senest 14 dage før mødet, altså den 6. juni 2021.

Vi opfordrer alle klubber til at lade sig repræsentere på mødet.

Se dagsorden for mødet.

Bestyrelsen.

Hvis du har forslag og ideer, som du ønsker drøftet forud for mødet, er der mulighed for at få disse lagt ud på hovedkredsens hjemmeside. Send blot en mail til webmasteren med dit indlæg. 

Indkaldelsen er lagt ud på hovedkredsens hjemmeside den 29.04.2021/Jens Riis