Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinært Hovedkredsmøde

søndag den 20. marts 2016, kl. 10,00 i Nørresundby Skakklubs lokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.

I henhold til lovene skal forslag, der ønskes behandlet på mødet, være

formanden ,

Bent Sørensen, Lerumbakken 12, 9400 Nørresundby i hænde senest 14 dage før mødet, altså den 6. marts 2016.

Vi opfordrer alle klubber til at lade sig repræsentere på mødet.

Se dagsordenen

/Bestyrelsen

Hvis du har forslag og ideer, som du ønsker drøftet forud for mødet, er der mulighed for at få disse lagt ud på hovedkredsens hjemmeside. Send blot en mail til webmasteren med dit indlæg.

Indkaldelsen er lagt ud på hovedkredsens hjemmeside den 04.02.2016/Jens Riis