Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinært Hovedkredsmøde

i Nørresundby Skakklubs lokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.  

Ny mødedato: søndag den 28. juni, kl. 10,00.

I henhold til lovene skal forslag, der ønskes behandlet på mødet, være formanden, Arne Hove Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby i hænde senest 14 dage før mødet, altså den 14. juni 2020.

Vi opfordrer alle klubber til at lade sig repræsentere på mødet.

Se dagsorden og bilag

/Bestyrelsen

Hvis du har forslag og ideer, som du ønsker drøftet forud for mødet, er der mulighed for at få disse lagt ud på hovedkredsens hjemmeside. Send blot en mail til webmasteren med dit indlæg. 

Indkaldelsen er lagt ud på hovedkredsens hjemmeside den 25.05.2020/Jens Riis