Økonomi
Faste oplysninger

Sæby, den 18. maj 2018

Faste oplysninger for 7. HK:

Kontingentopkrævning udsendes primo kvartalets første måned

Sammen med kontingentet opkræves:

Gebyr for rykkerskrivelser

Holdturneringsindskud (i januar)

Juniorturneringsindskud (i januar/april)

Pokalturneringsindskud (i januar/april)

Indskud for Grand Prix turneringer (i januar/april)

Udbetalinger:

Udbetal telefongodtgørelse til bestyrelsen i januar

Udbetal præmier for evt. juniorturnering i april

Udbetal præmier for Holdturneringen i april

Udbetal præmier for Pokalturneringen i april

Udbetal præmier for GP i marts/april

Kontingent

     Unionen

       Hovedkredsen

                         I alt

                     Pr. kvartal

 Voksne

540

72

612

153

Pensionister

440

36

476

119

Juniorer

440

36

476

119

Børn

330

36

366

91,5

Børnekontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 14 år.

Juniorkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 20 år.

Voksenkontingent betales til og med det kvartal, hvor medlemmet fylder 65 år. (Sidste år med denne regel er 2018).

Derefter pensionistkontingent.

Frister for betaling af kontingent

: For klubber den 10. i kvartalets 2. måned.

Enkeltmedlemmer betaler direkte til Dansk Skak Union.

Hovedkredsen skal betale til Unionen inden kvartalets udgang iht. indberetning til unionskassereren, der er sket ved kvartalets begyndelse, og derefter ikke kan ændres.

Indskud og gebyrer:

Holdturneringen 170 kr. pr. hold

Juniorholdturneringen 70 kr. pr. hold

Pokalturneringen 80 kr. pr. hold

For sen betaling af kontingent 50 kr. +50 kr. pr. rykker.

Nordjysk GP 20 kr. pr. spiller pr. turnering.

Præmier mv:

Holdturneringen: Gruppevinder 500 kr.

Juniorturneringen: 400 til vinderen og 200 til nr. 2

Pokalturneringen: 500 til vinderen og 500 til bedste breddehold

Støtteordninger:

Hovedkredsbestyrelsen kan bevilge støtte til op til 5 klubber under Ungdomsinstruktør- ordningen. Den fulde støtte er max. 3.000, hvoraf hovedkredsen giver 1.000.

Der gives endvidere støtte til lederuddannelse efter bestyrelsens vurdering.

Telefongodtgørelse til hovedkredsbestyrelsen:

Pr. år 300 til turneringslederen, 300 til formanden og 300 til kassereren.

Godtgørelsen udbetales i januar for indeværende sæson.

Kørsels- og rejsegodtgørelse:

Til hovedkredsbestyrelsen og eventuelle andre, der repræsenterer hovedkredsen, betales for rejseudgifter til møder o.lign. Ved kørsel i egen bil gives statens lave takst, 1,98 kr. pr. km i 2019.

Modtageren af hæderstegn:

Til modtageren af DSU's hæderstegn ydes rejsegodtgørelse i forbindelse med overrækkelsen.