Klubber og HK-bestyrelse
Kredsbestyrelse og klubfortegnelse

7. Hovedkreds - Bestyrelse:

Formand:
Bent Sørensen, Lerumbakken 12, 9400 Nørresundby tlf. 9825 7406
bents2064@gmail.com
Repræsenterer hovedkredsen udadtil
Medlem af DSU's hovedbestyrelse
Indkaldelse og dagsorden til hovedkreds- og bestyrelsesmøder


Kasserer:
Jens Riis, Bakkevej 6, 9300 Sæby tlf. 9846 4430
- 3013 0749
jariis@outlook.dk
Kasse, regnskab, kontingent, betalinger
Ansøgninger vedr. ungdomsinstruktørordningen
Kartoteksfører
Leder af Nordjysk GP
Webmaster

Holdturneringsleder:
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby tlf.9819 1542
arne.hove@live.dk
Leder af hovedkredsens holdturnering

Pokalturneringsleder:
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg tlf.9812 5842 bfs@stofanet.dk
Ungdomsleder
Leder af hovedkredsens pokalturnering

Sekretær:
Claus Jacobsen, Rolighedsvej 2 st.th, 9510 Arden tlf. 2147 6021
info@arden-hallerne.dk
Referater af hovedkreds- og bestyrelsesm
øder

Klubfortegnelse - 12 klubber

Brønderslev Skakklub - Onsdag.
Skolegades Skole, Skolegade 36, 9700 Brønderslev.
Sune Normann Hansen, Engvej 34,2 tv, 9400 Nørresundby 
tlf. 5353 7138. lechef75@gmail.com

DSA Skak - Tirsdag.
Fælleshuset, Niels Bohrs Plads 10, 9700 Brønderslev.  
Henrik Kramer, Bryggerivej 78, 9700 Brønderslev
tlf. 2840 5519. mail@henrikkramer.dk     

Frederikshavn Skakklub - Mandag.
Maskinhallen, Parallelvej, 9900 Frederikshavn.
Jens Emil Hansen, Stenhøjvej 479, Stenhøj, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 9847 5278. jhansen@hansen.mail.dk

Hjallerup Skakklub - Torsdag.
Hjallerup Skole, Idræts allé 6, 9320 Hjallerup.
Jesper Christian Pedersen, Kærholtvej 20 9320 Hjallerup, tlf. 2382 2270
 

Hobro Skakklub - Mandag.
Hobro Medborgerhus, Skibsgade 26, 9500 Hobro.
Lars Ekholm, Hegedalsparken 3, 9500 Hobro, Tlf. 2246 0032. ekholm1@gmail.com

       

Jetsmark Skakklub - Mandag.Centralskole, Skolegade 2, Kås, 9490 Pandrup.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83, Kås, 9490 Pandrup. Tlf. 9824 5818
bjarne.soendergaard@skolekom.dk

Nibe Skakklub - Mandag.
Skalhuse 5, 9240 Nibe.

Nørresundby Skakklub - Torsdag.
Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Tlf. 9819 1542 
arne.hove@live.dk

Skørping Skakklub - Mandag.
Kulturstationen, Sverriggårdsvej, 9520 Skørping.
Rasmus Thor Kristiansen, Solsortevej 17, 9575 Terndrup.
Tlf. 9852 2535 - 6046 3572 
broder-rasmus@hotmail.com

Sæby Skakklub - Tirsdag.
Sæbygårdskolen, lokale 61, Sæbygårdvej 34, 9300 Sæby.
Jens Riis, Bakkevej 6, 9300 Sæby. Tlf. 98 46 44 30 - 3013 0749.

jariis@outlook.dk

Tranum Skakklub - Tirsdag
Tranum Skole, Uglevej 6, Tranum, 9460 Brovst.
Ken Christensen, Godthåbsvej 47, 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 2825 -
(2941 5459)
ken-christensen@live.dk

Aalborg Skakforening af 1889 - Tirsdag.
Strandvejen 12-14, Kantinen i kælderen, 9000 Aalborg.
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg. Tlf. 9812 5842. -
bfs@stofanet.dk

Aars Skakklub - Mandag.
Erhvervsskolerne, Ø. Boulevard 10, 9600 Aars.
Poul Erik Niebuhr, Korgårdvej 8, Haubro, 9600 Aars. Tlf. 9866 4270. -
niebuhrp@post11.tele.dk

Aars/Nibe Skakklub (holdsamarbejde mellem klubberne i Nibe og Aars)
Henning Larsen, Løvsangervej 6, 9600 Aars. Tlf. 9862 3672.
hglarsen@sol.dk