Klubber og HK-bestyrelse
Kredsbestyrelse og klubfortegnelse


7. Hovedkreds - Bestyrelse:

Formand:

Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs vej 27, 9000 Aalborg tlf.2337 5618
bfs@stofanet.dk
Repræsenterer hovedkredsen udadtil. - Medlem af DSU's hovedbestyrelse Indkaldelse og dagsorden til hovedkreds- og bestyrelsesmøder. Leder af hovedkredsens pokalturnering

Kasserer:
Willy Møller, Postbakken 18, 9640 Farsø tlf. 4083  5333
Kasse, regnskab, kontingent, betalinger
Ansøgninger vedr. ungdomsinstruktørordningen
Kartoteksfører

Holdturneringsleder:
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby tlf.9819 1542
arne.hove@live.dk
Leder af hovedkredsens holdturnering

Sekretær og Webmaster:
Jan Balle Kjeldsen, Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev tlf. 5137 4209 jan.b.kjeldsen@gmail.com

Referater af hovedkreds- og bestyrelsesmøder

Ungdomsleder:
Louise Højen Frost, Thøger Larsens Vej 25, 9200 Aalborg SV, tlf. 4267 0333 louisehojen@gmail.com
Klubfortegnelse - 9 klubber

Brønderslev Skakklub - Onsdag.
Skolegades Skole, Skolegade 36, 9700 Brønderslev.
Claus Holm, Lillebæltsvej 7, 9700 Brønderslev 
tlf. 2229 4137. claus.holm.ch@gmail.com
Dansk Skak Akademi - torsdag/lørdag

Biblioteket i Hjørring Metropol Shopping Center, Østergade 30, Hjørring på udvalgte dage om lørdagen fra kl.10.00-15.00. Muldbjergskolen, Hjørring. Carl Duch, tlf. 2091 0403. carlduch2@gmail.com

Frederikshavn Skakklub - Mandag.

Maskinhallen, Parallelvej, 9900 Frederikshavn.
Jens Emil Hansen, Stenhøjvej 479, Stenhøj, 9900 Frederikshavn.
tlf.9847 5278. jhansen@hansen.mail.dk

Jetsmark Skakklub - Mandag.Centralskole, Skolegade 2, Kås, 9490 Pandrup. 

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83, Kås, 9490 Pandrup. Tlf. 4191 3098

bjarne@jetn.dk

Nørresundby Skakklub - Torsdag.

Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Tlf. 9819 1542 
arne.hove@live.dk

Skørping Skakklub - Mandag.
Kulturstationen, Sverriggårdsvej, 9520 Skørping.
Rasmus Thor Kristiansen, Banegårdsvej 37,2, 9500 Hobro.
Tlf. 6046 3572 formandrasmus@gmail.com


Sæby Skakklub - Onsdag.
Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.
Jens Riis, Harmonien 12, 9300 Sæby. Tlf. 3013 0749.

jariis@outlook.dk

Aalborg Skakforening af 1889 - Tirsdag.

Aalborg Tekniske Gymnasium, Nyhavnsgade 14, 2.sal, 9000 Aalborg.
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg. Tlf. 2337 5618. -
bfs@stofanet.dk

AarsSkakklub - Mandag.

HEG (Erhvervsskolerne), Ø. Boulevard 10, 9600 Aars.

Mogens Nielsen, Hjortholmvej 44, 9541 Suldrup. Tlf. 2925 4670.

mogensbn@yahoo.dk