Klubber og HK-bestyrelse
Kredsbestyrelse og klubfortegnelse


7. Hovedkreds - Bestyrelse:
Formand:

Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs vej 27, 9000 Aalborg tlf.2337 5618
bfs@stofanet.dk
Repræsenterer hovedkredsen udadtil. - Medlem af DSU's hovedbestyrelse Indkaldelse og dagsorden til hovedkreds- og bestyrelsesmøder. Leder af hovedkredsens pokalturnering

Kasserer:
Jens Riis, Bakkevej 6, 9300 Sæby tlf. 3013 0749
jariis@outlook.dk
Kasse, regnskab, kontingent, betalinger
Ansøgninger vedr. ungdomsinstruktørordningen
Kartoteksfører
Leder af Nordjysk GP
Webmaster

Holdturneringsleder:
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby tlf.9819 1542
arne.hove@live.dk
Leder af hovedkredsens holdturnering

Sekretær:
Jan Balle Kjeldsen, Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev tlf. 5137 4209 jan.b.kjeldsen@gmail.com

Referater af hovedkreds- og bestyrelsesm
øder

Ungdomsleder:
Louise Højen, Thøger Larsens Vej 25, 9200 Aalborg SV, tlf. 4267 0333 louisehojen@gmail.com

Klubfortegnelse - 10 klubber

Brønderslev Skakklub - Onsdag.
Skolegades Skole, Skolegade 36, 9700 Brønderslev.
Claus Holm, Lillebæltsvej 7, 9700 Brønderslev 
tlf. 2229 4137. claus.holm.ch@gmail.com
Dansk Skak Akademi -

Fælleshuset i Brønderslev, Niels Bohrs Plads 10  om tirsdagen kl.17.00-19.00.  Biblioteket i Hjørring Metropol Shopping Center, Østergade 30, Hjørring på udvalgte dage om lørdagen fra kl.10.00-15.00. - Johan Ravnborg, tlf. 5117 4463 dsaskak@gmail.com

Frederikshavn Skakklub - Mandag.

Maskinhallen, Parallelvej, 9900 Frederikshavn.
Jens Emil Hansen, Stenhøjvej 479, Stenhøj, 9900 Frederikshavn.
tlf.9847 5278. jhansen@hansen.mail.dk

Jetsmark Skakklub - Mandag.Centralskole, Skolegade 2, Kås, 9490 Pandrup. 

Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83, Kås, 9490 Pandrup. Tlf. 4191 3098 bjarne.soendergaard@skolekom.dk

Nørresundby Skakklub - Torsdag.
Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby.
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Tlf. 9819 1542 
arne.hove@live.dk

Skørping Skakklub - Mandag.
Kulturstationen, Sverriggårdsvej, 9520 Skørping.
Rasmus Thor Kristiansen, Banegårdsvej 37,2, 9500 Hobro.
Tlf. 6046 3572 
broder-rasmus@hotmail.com

Sæby Skakklub - Tirsdag.
Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.
Jens Riis, Bakkevej 6, 9300 Sæby. Tlf. 3013 0749.

jariis@outlook.dk

Tranum Skakklub - Tirsdag
Tranum Skole, Uglevej 6, Tranum, 9460 Brovst.
Ken Christensen, Godthåbsvej 47, 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 2825 -
(2941 5459)
ken-christensen@live.dk

Aalborg Skakforening af 1889 - Tirsdag.
Aalborg Tekniske Gymnasium, Nyhavnsgade 14, 2.sal, 9000 Aalborg.
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg. Tlf. 2337 5618. -
bfs@stofanet.dk

AarsSkakklub - Mandag.

Agri Nord, Markedsvej 6,1, 9600 Aars.

Mogens Nielsen, Hjortholmvej 44, 9541 Suldrup. Tlf. 2925 4670.

mogensbn@yahoo.dk