Hovedkredsmødet den 26. marts 2017

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 18. marts 2018, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Bent Sørensen og Bjarne Sønderstrup er på valg.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. - Jesper Pedersen er på valg.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. - Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge, Hans Engen.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 12. marts 2019 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås den 24. marts i Nørresundby.

14) Noget om Facebook v/Martin Drastrup

15) Eventuelt.

Vi opfordrer til, at alle klubber møder frem.

Vi ses i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Bestyrelsen.


Bilag til mødet vil kunne læses herunder, efterhånden som de indløber.

Man bedes selv printe ud efter behov, da bilagene ikke vil blive udleveret på mødet.