Hovedkredsmødets dagsorden mm.

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 7. april 2019, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag. - Se nedenfor.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Claus Jacobsen, Arne Hove og Jens Riis er på valg. De 2 sidstnævnte er villige til genvalg.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. – Der foreslås Jan Kjeldsen, Brønderslev.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. – Der foreslås Poul Erik Niebuhr, Hans Andersen og Hans Engen.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Willy Møller. - Poul Erik Niebuhr.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 14. marts 2020 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 29. marts (alternativt torsdag den 26. marts) i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Vi opfordrer til, at alle klubber møder frem.

Vi ses i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Bestyrelsen.

Forslag til punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at man går over til at anvende tillægstid i Nordjysk Grand Prix.

Der foreslås 15 min. +5 sek. pr. træk fra træk 1.