Hovedkredsmødet den 26. marts 2017

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 18. marts 2018, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Bent Sørensen og Bjarne Sønderstrup er på valg.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. - Jesper Pedersen er på valg.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. - Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge, Hans Engen.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 12. marts 2019 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås den 24. marts i Nørresundby.

14) Noget om Facebook v/Martin Drastrup

15) Eventuelt.

Vi opfordrer til, at alle klubber møder frem.

Vi ses i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Bestyrelsen.


Bilag til mødet vil kunne læses herunder, efterhånden som de indløber.

Man bedes selv printe ud efter behov, da bilagene ikke vil blive udleveret på mødet.


 

Beretning til hovedkredsmødet d 18. marts 2018

 

 Vort medlemstal var ved årsskiftet 311. Et medlem mere end året før. Aldersfordelingen gør, at vi mister medlemmer, men tallene viser, at vi heldigvis får nye medlemmer. På landsplan ser det desværre ud til, at DSU står til et vigende medlemstal, hvilket er et økonomisk problem.

I de gode gamle dage havde vi også flere medlemmer. Jeg har hørt tallet 700. Vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad vi gør for at få nye medlemmer. Med den store skakaktivitet på skolerne har vi et potentiale der.

I 7.HK har vi gode tiltag på området. Sammen med Dansk Skoleskak står vi bag Junior Grand Prix nogle lørdage i sæsonen. Det er en glimrende overgang fra skoleskak til turneringsskak.

Vor egen Grand Prix turneringer har mest tilslutning fra vi gråhårede, men er åben for alle aldersgrupper.

Jeg mener, at den korte betænkningstid er væsentlig, når vi skal have tilbud til nye og unge medlemmer. Derfor finder jeg det positivt, at Brønderslev Skakklub og Vrå Højskole er kommet på banen med et par meget vellykkede turneringer. Vi håber, det fortsætter. Vi fik genindført Vendsysselmesterskabet. Og det kan udmærket gennemføres som hurtigskak.

Vores holdturnering kører fortsat på et godt niveau. De lokale mesterskaber og klubturneringer ser også ud til at have god tilslutning. Vore medlemmer er aktive.

I efterårsferien arranger Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub igen ”Larsens Nordjyske Mindeturnering”. I 2019 har Års/Nibe jubilæum. Jeg tror, de er gået i tænkeboks.

24-02-2018

BS