Hovedkredsmødets dagsorden mm.

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 7. april 2019, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag. - Se nedenfor.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Claus Jacobsen, Arne Hove og Jens Riis er på valg. De 2 sidstnævnte er villige til genvalg.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. – Der foreslås Jan Kjeldsen, Brønderslev.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. – Der foreslås Poul Erik Niebuhr, Hans Andersen og Hans Engen.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Willy Møller. - Poul Erik Niebuhr.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 14. marts 2020 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 29. marts (alternativt torsdag den 26. marts) i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Vi opfordrer til, at alle klubber møder frem.

Vi ses i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Bestyrelsen.

Forslag til

Beretning til hovedkredsmødet d 7. april 2019.

Vi har været godt repræsenteret i divisionsturneringen. Jetsmark i ligaen. Nørresundby og Aalborg i 1. division. Jetsmark, Aars-Nibe, Skørping og Aalborg i 2. division. Specielt var det nyt med 4 hold i 2. division, men dermed var det heller ikke overraskende, at 2 nordjyske hold måtte rykke ud af divisionsturneringen.

I næste sæson har vi 6 hold, hvilket er et mere end i sæson 2017-18.De flere hold i divisionen er forklaringen på færre hold i vor egen holdturnering.

Ellers kan vi stadig glæde os over stor aktivitet i hovedkredsen. Det gælder JGP. NGP samt en række koordinerede turneringer.

Af større begivenheder kan nævnes ”Larsens Nordjyske Mindeturnering”, der blev afviklet for 4. gang i efterårsferien. Vi kunne glæde os over deltagelse af skaklegenden  Sveshnikov, der kom direkte fra sejren i det russiske seniormesterskab. Han og Jørn Sloth gav et meget tankevækkende indslag om russisk skak.

Af andre nyskabelser kan nævnes, at vi har genetableret Vendsysselmesterskabet, der blev afviklet som hurtigskak over to dage på Vrå Højskole. Derudover har vi etableret en juniorholdturnering med 4 mandshold, hvor den ene spiller kan være en chauffør. Turneringen blev afviklet over to runder i hhv.  Brønderslev og Jetsmark. Vi planlægger at fortsætte i næste sæson.

 

Organisatorisk var det en skuffelse, at Hobro Skakklub uventet forlod os. Da formanden trak sig, var der ingen parat til at tage over. Læren heraf må være, at det er vigtigt i tide at sikre sig afløsere på bestyrelsesposter.

Medlemstallet er stabilt, men vi er langt fra medlemstallet for år tilbage. Målet er at skaffe nye medlemmer og gerne i den yngre aldersklasse. Aldersprofilen i klubberne lægger op til ønsket, men vi kan dog glæde os over, at de gamle medlemmer er meget loyale og fortsætter i klubberne.

 

01-04-2019

BeS

Forslag til punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at man går over til at anvende tillægstid i Nordjysk Grand Prix.

Der foreslås 15 min. +5 sek. pr. træk fra træk 1.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.